Wat kost Factoring

Wat kost Factoring?

De vraag ‘wat kost factoring?’ is niet simpel te beantwoorden. Dit hangt namelijk af van een aantal factoren. Ten eerste natuurlijk het bedrijf dat de factoring voor je uitvoert. De kosten bedragen vrijwel altijd een percentage van het factuurbedrag. Sommige bedrijven berekenen een fee van slechts 0,5% maar het kan ook gebeuren dat je 5% of meer moet betalen. Als de kosten hoger zijn, dan heb je doorgaans wel meer zekerheid dat je het gehele bedrag van je factuur uiteindelijk betaald krijgt, uiteraard minus deze kosten.

Waarom kost factoring geld?

Factoring kost geld omdat het bedrijf dat jouw factuur per omgaande betaalt natuurlijk een financieel risico loopt. Zij moeten bovendien wel wachten op de betalingstermijn van jouw debiteur. Als deze 30 of misschien wel 60 dagen bedraagt dan duurt het dus nog 1 tot 2 maanden voordat het factoring bedrijf het geld bijgeschreven krijgt. En er is het risico dat de debiteur in gebreke blijft en helemaal niet betaalt. Dan moet er worden aangemaand en soms een incassobureau of deurwaarder ingeschakeld. Normaal gesproken moet je dit zelf doen, nu wordt dit extra werk je uit handen genomen.

Hoe snel heb ik mijn geld als ik van factoring gebruik maak?

Als je een factuur indient bij een factoring bedrijf krijg je deze doorgaans binnen 1 tot hooguit enkele dagen uitbetaald. Het is dus een uitkomst als je snel je geld nodig hebt, bijvoorbeeld om een volgend project te kunnen financieren. Je moet er daarbij wel rekening mee houden dat je nooit het volledige factuurbedrag uitbetaald krijgt. Allereerst wordt de fee ingehouden, en daarnaast houden de meeste factoring bedrijven een percentage van je factuur achter totdat deze is voldaan. Dit restant krijg je vervolgens uiteraard alsnog uitbetaald. Voor de betaling wordt de gebruikelijke betalingstermijn in acht genomen. Die varieert bij B2B factoring doorgaans tussen 30 en 60 dagen.

Hoe meld ik mij aan voor factoring?

Er zijn diverse bedrijven online die factoring voor het MKB en voor zzp’ers aanbieden. Je kunt deze aanbieders vergelijken als het gat om kosten en werkwijze. Als je een bedrijf voor factoring hebt gevonden dat je aanspreekt kun je je daar aanmelden door een online account aan te maken. Vervolgens wordt je aanmelding beoordeeld. Als deze is goedgekeurd kun je in veel gevallen direct een eerste factuur indienen om deze te laten betalen. Sommige factoring bedrijven bieden ter kennismaking aan om de eerste factuur kosteloos te laten uitbetalen.

Voor welke facturen is factoring lonend?

Factoring is vooral lonend voor facturen met grote bedragen. Als je een dienst verleent voor een klein bedrag van bijvoorbeeld minder dan 100 euro dan moet je je afvragen of het zinvol is om hiervoor extra kosten te betalen en hoe wenselijk het is om dit kleine bedrag sneller in huis te hebben dan de betalingstermijn van de klant. Gaat het echter om een factuur van bijvoorbeeld € 15.000,- en heb je dit geld hard nodig om een volgende opdracht te kunnen financieren dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Houd er wel rekening mee dat je alleen facturen kunt indienen van opdrachten die zijn afgerond. Je kunt dit ondervangen door een groot project in delen op te splitsen en per afgeronde taak te factureren.

Wat gebeurt er als mijn klant niet betaalt?

We beantwoorden al eerder de vraag ‘wat kost factoring?’.  De kosten die je betaalt worden deels gebruikt om het risico te dekken voor het geval de debiteur niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. Jij krijgt je factuur grotendeels meteen betaald, maar het factoringbedrijf loopt het risico dat het geld niet of met grote vertraging binnenkomt. Daarom wordt wel de kredietwaardigheid van je debiteur gecontroleerd voordat je factuur wordt uitbetaald. Desondanks kan het alsnog misgaan. Als je klant niet betaalt mag je het deel dat direct via factoring aan je werd betaald natuurlijk houden. Het restant ontvang je pas nadat de factuur volledig is voldaan, eventueel door tussenkomst van incasso of de deurwaarder. 

Wegen de kosten op tegen de baten?

Je zult voor jezelf moeten bepalen of de kosten van factoring voor jou opwegen tegen de baten. Je hoeft overigens niet al je facturen aan het factoring bedrijf aan te bieden. Je kunt zelf beslissen welke factuur je wilt laten voorfinancieren en voor welke facturen je wacht op de betaling van je afnemer.

Factoring Concurrent

Begin vandaag nog met factoring

Maak een gratis gesprek met onze experts