Wat is Factoring

Wat is Factoring?

De term factoring komt steeds vaker voorbij. In reclameboodschappen op de radio en ook vooral op het internet. Factoring is niets meer of minder dan het laten voorfinancieren van facturen van het MKB en zzp’ers. In Nederland werken steeds meer kleine zelfstandigen en zij sturen duizenden facturen per week naar hun klanten en afnemers. Die moeten natuurlijk wel betaald worden, want anders kan de ondernemer niet aan zijn eigen verplichtingen voldoen. Veel debiteuren betalen gelukkig keurig op tijd. Maar soms duurt dat wat langer. Daar komt bij dat vooral Business to Business (B2B) facturen soms lang blijven liggen. Veel bedrijven hanteren een betalingstermijn van 60 dagen voor zakelijke facturen. Dan kan factoring uitkomst bieden.

Snelle betaling van je factuur?

Als je gebruik maakt van factoring wordt je factuur vaak binnen een dag betaald. Je krijgt niet het gehele bedrag op je rekening gestort, vaak wordt er 10% ingehouden. Dit restant krijg je uitbetaald zodra je debiteur aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Mocht betaling uitblijven dan krijg je dit bedrag niet. Maar het voordeel van factoring is dat je, ook al zou je klant helemaal niet betalen, toch een groot deel van het factuurbedrag uitgekeerd krijgt en wel direct nadat je de factuur hebt ingediend.

De kosten van factoring

Bij de vraag “wat is factoring” komt natuurlijk meteen een tweede vraag op: wat kost het? Want het voorfinancieren van je facturen is natuurlijk niet gratis. Het bedrijf dat de factoring verzorgt neemt immers het risico voor niet betalen van je over. Doorgaans betaal je een percentage van de factuur als fee voor het direct betalen. De fee varieert van 0,5% tot 5%. Dit is afhankelijk van het bedrijf dat de factoring verzorgt en ook van de hoogte van je factuur. Op een factuur van 10.000 euro betaal je dus enkele honderden euro aan kosten. Maar daar staat wel tegenover dat je een groot deel, vaak ruim 8.000 euro, direct uitbetaald krijgt.

Wat gebeurt er als de debiteur niet betaalt?

Als je een factuur voor factoring hebt aangeboden dan neemt het factoring bedrijf de incasso van deze factuur van je over. Je klant betaalt dus de factuur niet meer aan jou. Als hij dat keurig op tijd doet is er niets aan de hand. Je ontvangt dan het resterende bedrag van je factuur, meestal 10% van het factuurbedrag, direct nadat de factuur is voldaan. Als de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal het factoring bedrijf hem aanmanen. Als dat ook niet helpt wordt een incassoprocedure gestart. Pas als de klant uiteindelijk aan de betalingsverplichting voldoet ontvang je het restant van je factuur. Het voordeel voor jou als ondernemer blijft natuurlijk dat je zo’n 80% van je factuur hoe dan ook betaald krijgt, ook als betaling van de factuur volledig uitblijft.

Verzekering tegen faillissement

Een deel van de kosten die je betaalt als je van factoring gebruik maakt, wordt gebruikt om de betaling te verzekeren tegen faillissement. Want als jij een factuur stuurt naar een bedrijf en vervolgens vraagt deze ondernemer faillissement of surséance van betaling aan, dan is de kans groot dat je je geld nooit meer zult krijgen. Als je voor deze factuur gebruik hebt gemaakt van factoring, heb je in ieder geval het grootste deel van het factuurbedrag ontvangen. Let wel: je kunt een factuur alleen voor factoring aanbieden als een bedrijf op het moment van aanbieden kredietwaardig is. Dit wordt altijd onderzocht door het factoring bedrijf. Een factuur indienen als je weet dat er niet betaald gaat worden vanwege liquiditeitsproblemen is dus zinloos en wordt zelfs als fraude beschouwd.

Is factoring geschikt voor mij?

Nu de vraag ‘wat is factoring?’ is beantwoord, kun je jezelf de volgende vraag stellen: is deze manier van debiteurenbeheer geschikt voor mijn bedrijf? Factoring bedrijven werken doorgaans alleen voor het MKB en voor zzp’ers. Die versturen vaak slechts enkele facturen per maand. Factoring wordt alleen gedaan voor B2B facturen. Als je vooral aan particulieren levert is het dus sowieso niet zinvol. Gaat het daarnaast vooral om lagere bedragen en kun je de betalingstermijn van 30 of 60 dagen gemakkelijk overbruggen? Dan kun je je facturen beter zelf versturen. Werk je met grote opdrachten en wil je snel over je geld beschikken, dan kun je factoring zeker overwegen.

Factoring Concurrent

Begin vandaag nog met factoring

Maak een gratis gesprek met onze experts