Hoe werkt factoring?

Hoe werkt factoring?

Factoring is een term die vooral de laatste jaren populair is geworden. Dat is vooral te danken aan het feit dat er in Nederland steeds meer zelfstandigen zijn. Als je voor jezelf begint neem je natuurlijk een risico. Als je klanten niet betalen kun je zelf ook niet meer aan je verplichtingen voldoen en kom je in de financiële problemen. Als je gebruik maakt van factoring wordt je factuur direct betaald door de factoring maatschappij. Zij storten het bedrag direct op je rekening zodat je ook meteen over dit geld kunt beschikken om je eigen facturen te betalen of om een investering te doen voor een volgende opdracht.

Een factuur laten uitbetalen met factoring

Als je gebruik wilt maken van factoring stuur je je factuur naar het factoring bedrijf en niet naar de klant. De factuur wordt beoordeeld en als er goedkeuring komt wordt een groot deel van het factuurbedrag naar je overgemaakt. Een deel wordt achtergehouden en krijg je pas uitbetaald als je klant zijn factuur heeft voldaan. Dit kan, afhankelijk van de betalingstermijn, dus wel 30 tot 60 dagen duren. Maar het grootste deel van het te ontvangen bedrag kun je dus al binnen enkele dagen op je rekening hebben.

De kosten van factoring

Factoring is natuurlijk niet gratis, dat zou wel heel gemakkelijk zijn. Je betaalt voor het direct laten uitbetalen van een factuur een zogenaamde fee. De hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal facturen dat je indient en de hoogte van de factuurbedragen. De fee is een percentage van het factuurbedrag, die kan variëren van 0,5% tot meer dan 5% van het factuurbedrag. Hier moet je dus wel rekening mee houden als je kiest voor factoring. Over de fee wordt ook BTW (21%) berekend. Je kunt deze kosten natuurlijk doorberekenen aan je klant als je dat wilt.

Hoe gaat de factoring maatschappij te werk?

De factoring maatschappij stuurt een factuur naar jouw debiteur. Deze krijgt hiervoor de gebruikelijke betalingstermijn van 30 of 60 dagen die bij B2B factoring gebruikelijk is. Als de debiteur volgens afspraak aan de betalingsverplichting voldoet, dan krijg je direct nadat het geld is ontvangen het restant van je factuur uitbetaald. Als de debiteur niet tijdig aan zijn verplichting voldoet wordt hij door het factoringbedrijf aangemaand. Als betaling dan nog uitblijft wordt een incassotraject gestart. Mocht het uiteindelijk niet mogelijk zijn om de factuur te innen, dan ontvang je uiteraard de restbetaling niet. Maar het grootste deel van je factuur heb je dan ontvangen, wat wellicht niet was gebeurd als je de inning van de factuur zelf had gedaan.

Verzekering tegen faillissement

Je betaalt kosten als je gebruik maakt van factoring. Deze kosten zijn deels bedoeld voor een verzekering tegen faillissement van je debiteur. Als een bedrijf waarvoor jij een factuur indient voor factoring failliet gaat, dan wordt het bedrag dat jij uitbetaald hebt gekregen niet bij je terug gevorderd. Je schade blijft dus beperkt tot het deel dat pas na betaling van de factuur zou worden doorbetaald. Het is wel zo dat een factoring bedrijf onderzoek doet naar de kredietwaardigheid van je debiteur, zeker als het om een groot bedrag gaat. Pas als daarvoor groen licht komt wordt je factuur betaald. 

Werkt factoring ook voor mij?

Of factoring ook voor jou en je bedrijf werkt hangt af van de aard van je bedrijf. Factoring kun je alleen toepassen voor facturen van zakelijke klanten. Als je vooral aan particulieren levert is het voor jou als ondernemer dus niet interessant. Daar komt bij dat het ook alleen de moeite waard is als je doorgaans lang op betaling van grote bedragen moet wachten. Heb jij klanten die binnen 15 of 30 dagen betalen dan kun je je de kosten van factoring misschien beter besparen. Dat is ook het geval als je meestal facturen stuurt voor kleinere bedragen. Het maakt dan vaak niet zo heel veel uit als een betaling iets langer op zich laat wachten. 

Hoe meld ik me aan voor factoring?

Als je gebruik wilt maken van factoring dan kun je je aanmelden bij één van de aanbieders. Dat doe je meestal door een online account aan te maken. Na goedkeuring van je aanmelding kun je je digitale facturen eenvoudig uploaden en wordt het betalingstraject in gang gezet. Je bepaalt altijd zelf welke facturen je wilt laten betalen, het is niet zo dat je verplicht bent om alle facturen van je bedrijf door het factoringbedrijf te laten verwerken.

Factoring Concurrent

Begin vandaag nog met factoring

Maak een gratis gesprek met onze experts